Zmena cien produktov od N-Able a Cove backup

Spoločnosť N-Able dňa 15.2.2023 oznámila emailom svojim partnerom zvýšenie cien svojich produktov, ktoré budú platné od 1.4.2023. Zvýšenie cien sa v spoločnosti N-Able robí každoročne - tzv. Annual price increase. Tento rok je však zvýšenie vyššie ako zvyčajne, odvolávajúc sa na celkové ekonomické dianie.V emaily sa uvádza:"V rámci našej...

Read more...