Správa serverov

Správa serverov a NAS*

* Network attached storage

Služba správa serverov obsahuje úkony spojené s celým životným cyklom serverov.

Výber zariadenia, dodanie, odbornú inštaláciu operačného systému a aplikácií, zapojenie do siete, zaevidovania v inventári, údržba funkčnosti a opravy, zmeny v nastaveniach až po bezpečnú likvidáciu.

Spravujeme servery s Microsoft Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019, Linux – napríklad Ubuntu. NAS zariadenia najmä QNAP, Synology a ZyXel.
Škála serverov v našej správe je od tých, čo sú vystavené záťaži 24/7 (24 hodín denne 7 dní v týždni) a nepretržitej dostupnosti pre viac ako 30.000 užívateľov každý deň, ale aj tie, kde sú 3 užívatelia.

server-1235959_1920

Potrebujem server

Pomôžeme vám s vaším serverom alebo NAS

Inštalácia servera alebo NAS

Vyberieme vám vhodný server alebo NAS úložisko potrebné pre vašu prácu. Server odborne nainštalujeme, zabezpečíme proti vírusom a strate dát a pripojíme do počítačovej siete.

Správa serverov

Váš server budeme mesačne kontrolovať a aktualizovať. Vďaka tomu budú vaše dáta a aplikácie stále dostupné a bezpečne uložené.

Bezpečné vymazanie

Chystáte sa vyradiť server alebo NAS, ale bojíte sa, aby na ňom nezostali vaše firemné alebo súkromné dáta? Zabezpečíme bezpečnú likvidáciu alebo bezpečné vymazanie pamäťových médií a nastavení systému. Potom môžete zariadenie spokojne odovzdať na ekologickú likvidáciu alebo aj darovať.

Základné služby inštalácie servera.

Inštalácia OS Windows serverInštalácia operačného systému Microsoft Windows serverdopyt

Kompletná inštalácia operačného systému Microsoft Windows, verzie 2012,2016,2019. Inštalácia všetkých aktualizácií operačného systému pre maximálnu bezpečnosť, inštalácia všetkých ovládačov zariadení a základných nástrojov.

Inštalácia NASInštalácia Network Area Storagedopyt

Inštalácia zariadenia NAS vo vašej sieti. Nastavenie systému a prístupov podľa požiadaviek. Aktualizácia firmware pre vašu bezpečnosť.

Zriadenie VPSZriadenie Virtuálneho Privátneho Serveradopyt

Zriadenie VPS v cloudovom hostingu (Google, Azure, Websupport) podľa vašich potrieb. Inštalácia všetkých aktualizácií operačného systému pre maximálnu bezpečnosť, inštalácia všetkých ovládačov zariadení a základných nástrojov.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.

Vybrané služby údržby servera.

Správa serveraSpráva servera s operačným systémom Windowsdopyt

Služba mesačnej správy jedného Servera. Zahŕňa pravidelnú kontrolu a údržbu servera pre zaručenie jeho funkčnosti. Nezahŕňa službu reinštaláciu a hardwarové poruchy.

Správa NASSpráva zariadenia NASdopyt

Služba mesačnej správy jedného NAS zariadenia. Zahŕňa pravidelnú kontrolu a údržbu pre zaručenie jeho funkčnosti. Nezahŕňa službu reinštaláciu a hardwarové poruchy.

Prenos dátPrenos dát na iný počítač alebo iné dátové médiumdopyt

Prenos alebo kopírovanie dát z počítača alebo iného servera. Napríklad pri inštalácii nového servera alebo jeho reinštalácii.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.