Správa počítačov

Správa počítačov

Ponúkame všetky úkony správy počítačov spojené s celým životným cyklom počítačov. Od kúpy, nastavenia, údržby až po bezpečnú likvidáciu.

Správa počítačov zahŕňa tieto služby: výber zariadenia, dodanie, odbornú inštaláciu operačného systému a aplikácií, zapojenie pracovného miesta, zaevidovania v inventári, údržba funkčnosti počítača a jeho opravy, zmeny v nastaveniach až po bezpečnú likvidáciu.

Profesionálna správa počítačov vám zaručí bezproblémový chod počítačov a bezpečnosť vašich údajov. Naše služby sú dlhoročnými skúsenosťami nastavené na vysoký štandard za prijateľnú cenu, ktorá sa vám rýchlo vráti v minimálnych prestojoch v práci a bezpečí údajov.

Správa počítačov s operačným systémom Microsoft Windows aj Apple Os.

beard-chair-computer-840996

Správa počítačov

Pomôžeme vám s vaším počítačom, notebookom alebo smartfónom.

Správa počítačov – vybrané položky služby

Správa počítačov

Opravíme všetko, čo prestalo fungovať alebo nefunguje správne. Nefunkčný program, nefunkčnú tlačiareň, vypadávajúce pripojenie do siete a ďalšie ťažkosti, ktoré vám prekážajú v práci. Nainštalujeme nové programy a doplnky podľa vašich potrieb. Zabezpečím zoznam vašich počítačov a inštalovaného software.

Inštalácia pracovnej stanice

Vyberieme vám vhodný počítač, operačný systém a ďalší software potrebný pre vašu prácu. Počítač odborne nainštalujeme, zabezpečíme proti vírusom a strate dát a pripojíme do počítačovej siete.

Bezpečné vymazanie

Chystáte sa vyradiť alebo darovať počítač, ale bojíte sa, aby na ňom nezostali vaše firemné alebo súkromné dáta? Zabezpečíme bezpečnú likvidáciu alebo bezpečné vymazanie pamäťových médií a nastavení systému. Potom môžete zariadenie s kľudom odovzdať na ekologickú likvidáciu alebo aj darovať.

Správa počítačov - ceny vybraných položiek

Správa PC alebo NBInštalácia operačného systému Microsoft Windowsdopyt

Služba mesačnej správy jedného počítača alebo notebooku. Zahŕňa neobmedzený počet volaní na Helpdesk, neobmedzený počet odstránených porúch na už inštalovaných aplikáciách. Nezahŕňa službu reinštaláciu a hardwarové poruchy.

Prenos dátPrenos dát na iný počítač alebo iné dátové médiumdopyt

Prenos alebo kopírovanie dát z počítača alebo notebooku na iný počítač alebo USB disk. Napríklad pri reinštalácii, presune užívateľa na iný počítač, pred zanesením počítača do servisného strediska.

Pripojenie k sietiPripojenie počítača k sieti a sieťovým zariadeniamdopyt

Pripojenie počítača do siete alebo domény. Pripojenie požadovaných sieťových súborových priečinkov alebo tlačiarní.

Správa počítačov - ceny základných služieb inštalácie počítača

Inštalácia OS WindowsInštalácia operačného systému Microsoft Windowsdopyt

Kompletná inštalácia operačného systému Windows, verzie 7,8,10, inštalácia všetkých aktualizácií operačného systému pre maximálnu bezpečnosť, inštalácia všetkých ovládačov zariadení a základných nástrojov.

Inštalácia Apple OSInštalácia operačného systému Appledopyt

Kompletná inštalácia operačného systému iOS, inštalácia všetkých aktualizácií operačného systému pre maximálnu bezpečnosť, inštalácia všetkých ovládačov zariadení a základných nástrojov.

Inštalácia aplikácieInštalácia jednej aplikácie (software)dopyt

Inštalácia požadovanej aplikácie potrebnej pre vašu prácu. Napríklad balík MS Office, Pohoda, Adobe Photoshop, AutoCad, atď.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.