Napísali o nás

Rozhovor v Nextech 5/2020

V čase pandémie koronavírusu sa naplno preukázala pripravenosť firiem na zvládanie krízových situácií. Najviac sa však prejavila schopnosť – či skôr neschopnosť – komunikovať výhradne elektronicky. Preto je dôležité, aby firmy prehodnotili svoje doterajšie pracovné postupy a zistili, nakoľko môžu svoje procesy transformovať do digitálneho sveta. Aby však bola transformácia úspešná, je potrebné, aby aj firma na to mala kvalitné nástroje. Na možnosti sme sa spýtali Ing. Andreja Blanárika, majiteľa spoločnosti SANDING, ktorá sa poskytovaním moderných IT služieb zaoberá už 30 rokov.
Čítajte celý text na stránkach Nextech alebo ako PDF

Poďakovanie ZŠ Gorazdova

Základná škola Ul. Gorazdova 1319/6 v Bánovciach nad Bebravou vyjadruje POĎAKOVANIE firme SANDING,s.r.o. – poskytovateľ moderných IT služieb za poskytovanie IT služieb a produktov v rámci pomoci IT firiem počas pandémie COVID – 19. Naše poďakovanie patrí firme aj za ochotu, ústretovosť a cenné rady pri zavádzaní online vyučovania cez Microsoft Teams.