Monitoring siete – kyberbezpečnosť

Monitoring siete, serverov a počítačov –  NonStop 24/7

Získajte prehľad o stave bezpečnosti a funkčnosti vašich počítačov a serverov. Automatizované sledovanie stavu antivírovej ochrany, aktualizácií operačného systému a inštalovaných aplikácií (patch management). Monitorujeme a meriame dostupnosť servera, siete a internetového pripojenia.

Splníte tak požiadavky na bezpečnosť aj bez inštalácie špecializovaných serverov a aplikácii vo vašej spoločnosti.

Na požiadanie získate podrobný prehľad vášho hardware a inštalovaného software. Rôzne druhy reportov. Súhrnné reporty pre manažment alebo detailné pre technikov a administrátorov.

Ak ste administrátor alebo zodpovedná osoba vo vašej spoločnosti za bezpečnosť a prevádzku počítačov, môžete si objednať administrátorský prístup do monitorovacej konzoly.

Kontrolovať sa dá aj obrazovka zamestnancov.

monitoring

Hasíte problém až keď vám zavolá užívateľ, že to "nefunguje"?

Získajte prehľad o funkčnosti vašich počítačov, serverov a sietí

Dajte nám vedieť vaše požiadavky na monitoring siete a my vám pripravíme ponuku na mieru.

Monitorujeme pre vás

Bezpečnosť

Denná kontrola počítačov a serverov na overenie stavu bezpečnostných záplat(patchov). Sledovanie pokusov o neoprávnené prihlásenie.

Zálohovanie

Denná kontrola zálohovania vašich dát na počítačoch a serveroch. Kontrola fyzického stavu disku a jeho zaplnenia.

Vírusy

Denná kontrola stavu aktualizácie a funkčnosti vášho antivírového programu na počítačoch a serveroch.

Reporty

Prehľadné denné, týždenné a mesačné reporty. Detailné reporty, informácie o výpadkoch a hrozbách. Mesačný manažérsky report stavu bezpečnosti celej siete.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.