Monitoring siete – kyberbezpečnosť

Monitoring siete, serverov a počítačov –  NonStop 24/7

Získajte prehľad o stave bezpečnosti a funkčnosti vašich počítačov a serverov. Automatizované sledovanie stavu antivírovej ochrany, aktualizácií operačného systému a inštalovaných aplikácií (patch management). Monitorujeme a meriame dostupnosť servera, siete a internetového pripojenia.

Splníte tak požiadavky na bezpečnosť aj bez inštalácie špecializovaných serverov a aplikácii vo vašej spoločnosti.

Na požiadanie získate podrobný prehľad vášho hardware a inštalovaného software. Rôzne druhy reportov. Súhrnné reporty pre manažment alebo detailné pre technikov a administrátorov.

Ak ste administrátor alebo zodpovedná osoba vo vašej spoločnosti za bezpečnosť a prevádzku počítačov, môžete si objednať administrátorský prístup do monitorovacej konzoly.

Kontrolovať sa dá aj obrazovka zamestnancov.

monitoring

Hasíte problém až keď vám zavolá užívateľ, že to "nefunguje"?

Získajte prehľad o funkčnosti vašich počítačov, serverov a sietí

Dajte nám vedieť vaše požiadavky na monitoring siete a my vám pripravíme ponuku na mieru.

Monitorujeme pre vás

Bezpečnosť

Denná kontrola počítačov a serverov na overenie stavu bezpečnostných záplat(patchov). Sledovanie pokusov o neoprávnené prihlásenie.

Zálohovanie

Denná kontrola zálohovania vašich dát na počítačoch a serveroch. Kontrola fyzického stavu disku a jeho zaplnenia.

Vírusy

Denná kontrola stavu aktualizácie a funkčnosti vášho antivírového programu na počítačoch a serveroch.

Reporty

Prehľadné denné, týždenné a mesačné reporty. Detailné reporty, informácie o výpadkoch a hrozbách. Mesačný manažérsky report stavu bezpečnosti celej siete.

Cena monitoringu siete, serverov a počítačov.

Manažovanie bezpečnosti PCEUR1,00

Monitoring vášho počítača alebo notebooku. Sleduje sa najmä stav anti-víru, stav inštalácie bezpečnostných záplat operačného systému, zaplnenie a stav disku.

Možnosť riadiť aktualizácie operačného systému a inštalovaného software. (príplatok)

Možnosť sledovať aj ďalšie systémové údaje podľa potrieb, napríklad stav zálohovania údajov (príplatok).

Monitoring sieteEUR4,90

Monitoring vašej siete a internetovej linky.

V prípade výpadku spojenia, notifikácia emailom (zadarmo) alebo cez SMS (za poplatok).

Monitoring serveraEUR12,00

Monitoring vášho servera. Sleduje sa najmä celková dostupnosť, dostupnosť služieb, stav anti-vírovej ochrany, stav bezpečnostných aktualizácií, priebeh zálohovania dát, stav disku a jeho zaplnenie.

Možnosť sledovať aj ďalšie parametre podľa potreby.

V prípade výpadku spojenia, notifikácia emailom (zadarmo) alebo cez SMS (za poplatok).

Admin prístupEUR4,90

Prístup do konzoly pre vášho administrátora.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.