Sieťové operačné stredisko – NOC

Sieťové operačné stredisko(NOC-Network Operating Center) je základný produkt pre riadené služby. Pomocou automatizácie pomáha zvládnuť rôzne úlohy bez toho, aby sa zaťažoval váš rozpočet na IT pracovníkov. V sieťovom stredisku sa sledujú parametre a správanie zapojených počítačov a serverov. Umožňuje rýchly a bezpečný vzdialený zásah bez nutnosti osobnej návštevy. K dispozícii je stále aktuálny prehľad stavu vášho hardware a software – inventory. Proaktívne upozornenia, ktoré zvyšujú dostupnosť vašej siete, počítačov a serverov.

Cena za zapojenie do sieťového operačného strediska je prístupná pre všetky firemné subjekty a domáce kancelárie. Služby sieťového operačného strediska sa dajú rýchlo rozširovať o ďalšie služby zvyšujúce bezpečnosť – cloudový anitvírus, cloudové zálohovanie a ďalšie služby pre zvýšenie funkčnosti a bezpečnosti vašej siete a počítačov.

Mávate výpadky?

Proaktívna automatická a vzdialená správa.