Manažovaná infraštruktúra

Služby manažovanej infraštruktúry poskytujú spoločnosti bezpečné a funkčné IT prostredie pre bezproblémové využívanie IT prostriedkov. Základné prvky pri riadenej infraštruktúre sú počítačová sieť, pracovné stanice (počítač, notebook), servery a tlačiarne.

Do manažovanej infraštruktúry je možné zaradiť počítače s operačným systémom Windows, Mac OSx , Linux a sieťové zariadenia – napr. NAS. Servery môžu byť fyzické aj virtuálne.

Služba je určená pre zaručenie najlepšej funkčnosti existujúcej inštalácie hardware a software – Incident managment (ITIL).

Chcete mať funkčné IT prostredie a presné dohodnuté náklady?

Spravované počítače, servery a sieť.

Manažovaný počítač

Služba manažovaný počítač je mesačné predplatné správy jedného PC alebo Notebooku. Zahŕňa neobmedzený počet volaní na Helpdesk, neobmedzený počet odstránených porúch na už inštalovaných aplikáciách. Zahŕňa všetky úkony v kategórii Incident management (ITIL).
Opravíme všetko, čo prestalo fungovať alebo nefunguje správne. Nefunkčný program, nefunkčnú tlačiareň, vypadávajúce pripojenie do siete a ďalšie ťažkosti, ktoré vám prekážajú v práci. Zabezpečím zoznam vašich počítačov a inštalovaného software.

Nezahŕňa služby inštalácie, reinštaláciu, hardwarové poruchy a ostatné v kategórii Order management (ITIL).

Manažovaný Server

Služba manažovaný server je mesačné predplatné správy jedného servera. Zahŕňa pravidelnú kontrolu a údržbu servera pre zaručenie jeho najlepšej funkčnosti, dostupnosti a bezpečnosti.
Váš server budeme mesačne kontrolovať a aktualizovať. Vďaka tomu budú vaše dáta a aplikácie stále dostupné a bezpečne uložené.

Nezahŕňa služby inštalácie, zmeny v konfigurácii, reinštaláciu, hardwarové poruchy a ostatné v kategórii Order Managment (ITIL).

Manažovaná sieť

Služba manažovaná sieť je mesačné predplatné správy jednej lokálnej siete. Zahŕňa všetky úkony na vašej sieti potrebné na jej bezpečnú prevádzku a nastavenie. Sieťová mapa, inventarizácia sieťových prvkov, optimalizácia výkonu.
Správa siete obsahuje riadenie, monitorovanie a nastavovanie vašej siete tak, aby bezchybne fungovala a všetky sieťové prvky boli vždy a rýchlo dostupné. Počítačovú sieť tvorí najmä pasívna časť – kabeláž a jej rozvody a aktívne sieťové prvky ako switche, routre alebo modemy. Zabezpečíme, aby prístup na váš server, tlačiareň alebo na internet išiel na maximálny výkon.

Nezahŕňa služby inštalácie, zmeny v konfigurácii, reinštaláciu, hardwarové poruchy a ostatné v kategórii Order Managment (ITIL).