Automatická a vzdialená správa – RMM

Automatická a vzdialená správa je základný produkt pre riadené služby. Pomocou automatizácie pomáha zvládnuť rôzne úlohy bez toho, aby sa zaťažoval váš rozpočet na IT pracovníkov. Sledujú sa parametre a správanie zapojených počítačov a serverov. Umožňujú vzdialený bezpečný zásah bez nutnosti osobnej návštevy. K dispozícii je stále aktuálny prehľad stavu vášho hardware a software – inventory. Proaktívne upozornenia, ktoré zvyšujú dostupnosť vašej siete, počítačov a serverov.

Mávate výpadky?

Proaktívna automatická a vzdialená správa.

Kým odídete.

Zadajte nám váš problém ako výzvu. Milujeme výzvy. 🙂

> DOTAZNÍK <<

Ďakujeme.