Manažované IT služby

Manažované IT služby

SANDING poskytuje širokú paletu manažovaných IT služieb vysokej úrovne, ktoré sú vhodné pre spoločnosti rôznych rozmerov – domáce, malé aj stredné firmy. Monitoring a vzdialená správa, riadená infraštruktúra, riadená bezpečnosť, riadené cloudové služby, virtuálny šéf IT oddelenia. 

cloud-circle-colour-300x300

Riadené IT služby.

Zistite ako nastaviť riadené IT služby pre vašu firmu.

Vysoká automatizácia činností zvyšuje dodanú hodnotu a znižuje cenu. Viac muziky za menej peňazí. Ak už svojho správcu IT máte alebo ste sám správca IT, naše služby ho podporia a môžu zlepšiť výsledky s optimalizáciou nákladov.

Čo sú manažované IT služby? Čo je MSP?

MSP je skratka pre Managed Service Provider. V preklade poskytovateľ manažovaných služieb alebo riadených služieb.

Manažované IT služby sú praxou outsourcingu na proaktívnom základe určitých procesov a funkcií určených na zlepšenie operácií a zníženie nákladov. Ide o alternatívu k modelu outsourcingu break / fix alebo on-demand, kde poskytovateľ služieb vykonáva služby na požiadanie a účtuje zákazníkovi len za vykonanú prácu.

Adaptovanie manažovaných IT služieb je efektívnym spôsobom, ako udržať krok a byť aktuálny v informačných technológiách, mať prístup k profesionálnym zručnostiam a riešiť problémy súvisiace s nákladmi, kvalitou služieb a rizikom.

Čo je CSP?

Poskytovateľ cloudových služieb alebo CSP je spoločnosť, ktorá ponúka niektorú súčasť cloud computingu – typicky infraštruktúru ako službu (IaaS), softvér ako službu (SaaS) alebo platformu ako službu (PaaS) – pre iné podniky alebo spoločnosti.

MSP - Manažované IT služby


SANDING poskytuje služby MSP na platforme SOLARWINDS, ktorú využíva celosvetovo 275.000 zákazníkov. Viac ako 425 zákazníkov z US Fortune 500.
https://www.solarwinds.com/company/customers

SANDING poskytuje služby Microsoft Cloud Sevice Provider. Micorosoft bol v roku 2018 poskytovateľ s najväčším obratom cloud služieb – 21.2 miliárd USD.
https://www.zdnet.com/article/top-cloud-providers-2018-how-aws-microsoft-google-ibm-oracle-alibaba-stack-up/

Celosvetovo využívalo v roku 2018 verejný cloud Microsoft Azure už viac ako 58% firiem oproti 43% v roku 2017.