Správa serverov

Správa serverov

Služba správa serverov obsahuje úkony spojené s profesionálnou starostlivosťou o prevádzku vášho servera za optimálnu cenu. Server v našej správe je zapojený do nášho sieťového operačného centra s automatizovaným dohľadom 24/7. Ochrana manažovaným antivírusom, kontrola zálohovania a zálohovanie*. Proaktívnym dohľadom a kontaktným centrom podpory. Zabezpečíme inštaláciu a konfiguráciu vašich aplikácií. Správa užívateľov – užívateľské kontá a správa prístupových práv. 

* zálohovanie je samostatná služba

Spravujeme najmä servery s Microsoft Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019, Linux – napríklad Ubuntu. Sieťové disky (NAS) zariadenia najmä QNAP, Synology a ZyXel, ktoré tiež potrebujú údržbu a zabezpečenie. Hybridné prepojenia serverov medzi cloudom a vašimi fyzickými serverami. Cloudové Mirosoft Azure servery, Google cloud servery.

Škála serverov v našej správe je od tých od 2 užívateľov na server až po server farmy, ktoré sú vystavené záťaži 24/7 (24 hodín denne 7 dní v týždni) a nepretržitej dostupnosti pre viac ako 30.000 užívateľov každý deň. Spravujeme fyzické servery, cloudové servery, virtuálne servery. Server môže byť ľubovoľne umiestnený u vás v kancelárii alebo, v hostingovom centre alebo aj inde s prístupom na Internet.

správa serverov

Správa a inštalácia servera

Zistite podmienky správy servera alebo inštalácie servera

Správa serverov

Váš server – fyzický, cloudový alebo aj virtuálny budeme mesačne kontrolovať a aktualizovať.  Vďaka tomu budú vaše dáta a aplikácie stále dostupné a bezpečne uložené. Doplnkové služby pre server sú zálohovanie dát – lokálne, ale aj do sieťového operačného centra. Virtuálna privátna sieť VPN – bezpečné spojenie na váš server. Ochrana pred útokmi a krádežou dát. Konzultácie pred nasedením informačných systémov a optimalizácia nákladov na prevádzku servera.

Inštalácia servera alebo NAS

Vyberieme vám vhodný server alebo NAS úložisko potrebné pre vašu prácu. Server odborne nainštalujeme, zabezpečíme proti vírusom a strate dát a pripojíme do počítačovej siete. Zabezpečíme fyzické servery, virtuálne a cloudové. Vytvoríme zálohovaciu stratégiu vrátane možnosti vytvorenia vašej bezpečnostnej „recovery site“ v cloude. Kapacita a výkon servera podľa vašich potrieb a potrieb vašich systémov.

Zálohovanie a zabezpečenie

Máme pre vás nachystané rôzne overené spôsoby zálohovania a zabezpečenia vašich serverov a dát. Lokálne zálohovanie dát, zálohovanie celých obrazov servera, zálohovanie do inej bezpečnej lokality – sieťové operačné centrum, zálohovanie do cloudového úložiska. Pomôžeme vám vybrať ten správny typ ochrany pre vaše potreby – napríklad antivírus, antispam, neoprávnené prihlasovanie, nebezpečné webové stránky, krádež dát.

Správa serverov - základné ceny

Správa serveraSpráva servera s operačným systémom Windowsmesačne60,00

Objednať

Služba mesačnej správy jedného Servera. Služba obsahuje:

  • Údržbu operačného systému a jeho bezpečnostné aktualizácie (1)
  • Zapojenie do nášho sieťového operačného centra – monitorovanie 24/7
  • Manažovaný antivírus BitDefender
  • Proaktívny dohľad nad serverom – email a SMS notifikácie
  • Kontaktné centrum technickej podpory
  • Inštalácia a nastavenie aplikácií (2)

(1) v rozsahu 1 hodiny mesačne
(2) v koordinácii so zákazníkom, na základe objednávky

Dodatočné prácena objednávkuhodina60,00

Objednať

Vaše objednávky na zmeny, zmenu zabezpečenia, vyladenie výkonu, inštalácia aktualizácií software alebo iné požiadavky budú vyriešené našimi skúsenými administrátormi rýchlo a profesionálne.

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.