IT Outsourcing

IT outsourcing pre malé aj veľké firmy

SANDING vám zabezpečí outsourcing IT pracovníkov a činností pre vašu firmu podľa vašich potrieb. Outsourcingové služby zahŕňajú prevádzkové IT činnosti, krátkodobý aj dlhodbý prenájom IT špecialistov v rôznych oblastiach a outsourcing rozvoja IT systémov.

IT outsourcing

Outsourcing IT - pošlite svoju požiadavku teraz!

Potrebujete IT špecialistu na plný alebo čiastočný úväzok?

Outsourcing IT činností vám umožní delegovať na nás starostlivosť o vaše IT prostredie. Môžete nám odovzdať starostlivosť o časť alebo celé vaše prostredie. Môžete si u nás zakúpiť expertízu v novej oblasti pri rozvoji vašej spoločnosti.

Prevádzkové oblasti IT outsourcingu

 • Helpdesk pre užívateľov, Field Service, Server špecialista
 • Service Desk pre koncové zariadenia, sieťovú infraštruktúru a servery
 • Implementácia a implementačná pomoc pri projektoch a pri zavádzaní zmien
 • Webové stránky a hosting web stránok
 • Technická prevádzka a starostlivosť o eshopy

Prenájom IT špecialistov rôznej úrovne a zamerania

Prenájom IT špecialistov na krátkodobý alebo dlhodobý úväzok.

 • Field Service
 • Server špecialista
 • IT helpdesk agent
 • IT support špecialista 1st level
 • IT support špecialista 2nd level
 • Sieťový špecialista
 • IT architekt a stratég
 • Projektový manažér
 • Programátor

Outsourcing rozvoja IT systémov a expertíza

Konzultačné služby pre strategické návrhy rozvoja IT a zavádzania zmien. Riadenie implementácie a následné zabezpečenie prevádzky. Vrátane zodpovednosti za riadenie subdodávateľov pri implementácii riešení a prevádzke informačných systémov.

Prečo outsourcing IT od SANDINGu?

Naša expertíza v prenájme IT špecialistov má viac ako 30 ročnú históriu a úspechy.

Dĺžka a spôsob prenájmu IT špecialistov je variabilný a záležitosťou vzájomne výhodnej dohody. Sme vysoko flexibilní.

Prenajímame expertov pre slovenské a medzinárodné spoločnosti so sídlom na Slovensku aj v zahraničí, kde máme rozsiahle skúsenosti.

Úspechy a zaujímavosti nášho outsourcingu:

 • Outsourcujeme IT služby Field Service a Serveristov na Slovensku už pre 3 firmy, ktoré majú globálny obrat väčší ako 10mld EUR
 • IT špecialista 1st level, ktorý pracoval na najväčšiu vzdialenosť, pracoval pre 90 ľudí v spoločnosti so sídlom v Izraeli – Tel Avive. ? Dĺžka kontraktu bola 2 roky.
 • Naša najdlhšia outsourcingová spolupráca má už 25 rokov.
 • Náš expertný tím zaviedol používanie ticketovacieho systému pre klienta v 17 krajinách, kde bolo spolu 3000 užívateľov.
 • Pomohli sme zaviesť viacero veľkých zmien v používaní CRM systémov, užívateľom sme pomohli úspešne pochopiť a prijať zmenu.
 • Pomohli sme mnohým klientom bezchybne a bez stresu zvládnuť komplikované sťahovanie medzi business centrami.
 • Riadili sme externý IT support v Baltickom regióne, kým sa personálne stabilizoval.
 • Rýchlo a kvalitne sme stabilizovali viacero slovenských firiem v kritickom stave tak, aby mohli ďalej bezporuchovo pracovať.
 • Sme experti na prácu na diaľku bez nutnosti cestovať.
 • Pomáhame zavádzať novinky, napríklad v minulosti prvé implementácie IP telefónie.
 • Zaviedli sme postupy a nástroje pre zavedenie bezpečnostného certifikátu ISO 27000 a manažérskej kvality ISO 9000.
 • Všetci naši IT špecialisti hovoria anglicky a používajú procesy ITIL.