IT audit – zhodnotenie stavu vášho IT a návrh riešenia

Obhliadka a revízia vášho IT prostredia alebo aj inak „IT audit“*

Pre firmy prinášame rýchlu a efektívnu službu na zhodnotenie technického stavu, funkčného nastavenia a bezpečnosti dát.

Vďaka využitiu našich mnohoročných skúseností pri krátkej návšteve alebo interview preberieme všetky dôležité hľadiská vášho IT.

Skontrolujeme vaše počítače a ďalšie zariadenia. Zhodnotíme ich stav, rýchlosť a predbežný čas na prípadnú výmenu.

Skontrolujeme vašu sieť a spôsob jej zapojenia vzhľadom na vaše potreby. Skontrolujeme vaše internetové pripojenie.

Pozrieme sa na zdieľanie dát a používanie moderných programov a cloudových služieb. Efektivitu a funkčnosť vašej tlače a skenovania.

Ako si vymieňate správy a emaily medzi kolegami aj s klientami. Či máte všetko dostupné tak ako potrebujete. Ako ste schopný si pomocou počítača organizovať čas.

Posúdime ako sú vaše dáta a systémy chránené pred možnou stratou údajov alebo ich krádežou, či zneužitím.

A mnoho ďalšieho podľa našich BEST PRACTICES = teda najlepších praktických skúseností.

*slovo audit – neradi používame, pretože to často vyvoláva strach, čo nechceme. Účel našej služby je zlepšiť efektivitu a bezpečnosť vášho prostredia. Vďaka tomu vám prinášame zlepšenie pre manažment aj užívateľov, často aj finančného charakteru.

Obhliadka IT

Obhliadka a revízia vášho IT prostredia - zhodnotenie stavu a návrh riešenia

Objednajte si balík obhliadky, revízie a návrhu

Balík obhliadky v cene už od 250 Eur bez DPH. Hodnotiaci report a odporúčanie do jedného týždňa. Čas strávený u vás je približne len 2 hodiny.