IT Outsourcing

IT outsourcing pre malé aj veľké firmy

SANDING vám zabezpečí outsourcing IT činností pre vašu firmu podľa vašich potrieb. Outsourcingové služby zahŕňajú prevádzkové IT činnosti, krátkodobý aj dlhodbý prenájom IT špecialistov v rôznych oblastiach a outsourcing rozvoja IT systémov.

outsourcing IT

Outsourcing IT - pošlite svoju požiadavku teraz!

Potrebujete IT špecialistu na plný alebo čiastočný úväzok?

Outsourcing IT činností vám umožní delegovať na nás starostlivosť o vaše IT prostredie. Môžete nám odovzdať starostlivosť o časť alebo celé vaše prostredie. Môžete si u nás zakúpiť expertízu v novej oblasti pri rozvoji vašej spoločnosti.

Prevádzkové oblasti IT outsourcingu

 • Helpdesk pre užívateľov
 • Service Desk pre koncové zariadenia, sieťovú infraštruktúru a servery
 • Implementácia a implementačná pomoc pri projektoch a pri zavádzaní zmien
 • Webové stránky a hosting web stránok
 • Technická prevádzka a starostlivosť o eshopy

Prenájom IT špecialistov rôznej úrovne a zamerania

Prenájom IT špecialistov na krátkodobý alebo dlhodobý úväzok.

 • IT helpdesk agent
 • IT support špecialista 1st level
 • IT support špecialista 2nd level
 • sieťový špecialista
 • IT architekt a stratég
 • projektový manažér
 • programátor

Outsourcing rozvoja IT systémov a expertíza

Konzultačné služby pre strategické návrhy rozvoja IT a zavádzania zmien. Riadenie implementácie a následné zabezpečenie prevádzky. Vrátane zodpovednosti za riadenie subdodávateľov pri implementácii riešení a prevádzke informačných systémov.

Prečo outsourcing IT od SANDINGu?

Naša expertíza v prenájme IT špecialistov má viac ako 25 ročnú históriu a úspechy.

Dĺžka a spôsob prenájmu IT špecialistov je variabilný a záležitosťou vzájomne výhodnej dohody. Sme vysoko flexibilní.

Prenajímame expertov pre slovenské a medzinárodné spoločnosti so sídlom na Slovensku aj v zahraničí, kde máme rozsiahle skúsenosti.

Úspechy a zaujímavosti nášho outsourcingu:

 • IT špecialista 1st level, ktorý pracoval na najväčšiu vzdialenosť, pracoval pre 90 ľudí v spoločnosti so sídlom v Izraeli – Tel Avive. ? Dĺžka kontraktu bola 2 roky.
 • Naša najdlhšia outsourcingová spolupráca má už 22 rokov.
 • Náš expertný tím zaviedol používanie ticketovacieho systému pre klienta v 17 krajinách, kde bolo spolu 3000 užívateľov.
 • Pomohli sme zaviesť viacero veľkých zmien v používaní CRM systémov, užívateľom sme pomohli úspešne pochopiť a prijať zmenu.
 • Pomohli sme mnohým klientom bezchybne a bez stresu zvládnuť komplikované sťahovanie medzi business centrami.
 • Riadili sme externý IT support v Baltickom regióne, kým sa personálne stabilizoval.
 • Rýchlo a kvalitne sme stabilizovali viacero slovenských firiem v kritickom stave tak, aby mohli ďalej bezporuchovo pracovať.
 • Sme experti na prácu na diaľku bez nutnosti cestovať.
 • Pomáhame zavádzať novinky, napríklad v minulosti prvé implementácie IP telefónie.
 • Zaviedli sme postupy a nástroje pre zavedenie bezpečnostného certifikátu ISO 27000 a manažérskej kvality ISO 9000.
 • Všetci naši IT špecialisti hovoria anglicky a používajú procesy ITIL.