Zmena cien produktov od N-Able a Cove backup

Zmena cien produktov od N-Able a Cove backup

Spoločnosť N-Able dňa 15.2.2023 oznámila emailom svojim partnerom zvýšenie cien svojich produktov, ktoré budú platné od 1.4.2023. Zvýšenie cien sa v spoločnosti N-Able robí každoročne – tzv. Annual price increase. Tento rok je však zvýšenie vyššie ako zvyčajne, odvolávajúc sa na celkové ekonomické dianie.

V emaily sa uvádza:

„V rámci našej štandardnej ročnej cenovej kontroly sme vzali do úvahy pretrvávajúce tlaky v rámci globálnej ekonomiky vrátane bezprecedentnej miery inflácie. Od 1. apríla 2023 sa preto cena produktov s podporou N-Able zvýši o 9,5 %.

Takéto rozhodnutia sú vždy náročné, keďže vieme, že priamo ovplyvňujú našich verných partnerov. Chceme si byť istí, že môžeme pokračovať v poskytovaní výkonných, ľahko použiteľných produktov spolu so zdrojmi a čas strávený s našimi odborníkmi, aby sme pomohli vášmu podnikaniu prosperovať, a toto zvýšenie cien nám zaistí, že to dokážeme.“

Naša spoločnosť SANDING s.r.o. odzrkadlí toto zvýšenie v cenách samotných produktov alebo produktov zapojených do produktových balíčkov v jeho podiely na službe.

Share this post