Zmena ceny Microsoft 365 a ďalších cloudových služieb od 1.4.2023

Zmena ceny Microsoft 365 a ďalších cloudových služieb od 1.4.2023

Microsoft na svojej stránke začiatkom januára oznámil zmenu cien Microsoft produktov, ktoré budú platné od 1. apríla 2023. Microsoft oznámil, že zmenu robí pre zarovnanie cien pre jednotlivé regióny v súlade s výmennými kurzami medzi USD a inou menou. V našom prípade ide o zmenu ceny podľa kurzu USD a EUR.

Pri plánovaní nákladov treba zobrať do úvahy, že Microsoft plánuje robiť tieto zmeny pravidelne 2x do roka.

Nové ceny Microsoft 365 od 1.4.2023

V budúcnosti bude spoločnosť Microsoft hodnotiť ceny v miestnej mene ako súčasť pravidelnej kadencie dvakrát ročne, berúc do úvahy kolísanie meny v porovnaní s USD. To zabezpečí väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť pre zákazníkov na celom svete a prejde na cenový model, ktorý je v našom odvetví najbežnejší.

Nové ceny Microsoft platné od 1.4.2023 budú upravené takto:

  • GBP: +9%
  • DKK, EUR and NOK: +11%
  • SEK: +15%


Celý článok o zmene cien Consistent global pricing for the Microsoft Cloud – Microsoft News Centre Europe

TIP na udržanie cien:

1. Ak si chcete udržať ceny na úrovni pred zmenou, spojte sa s nami a nechajte si zafixovať objednávky licencií na 12 mesiacov. Počas tohto obdobia budú ceny dodržané na pôvodnej úrovni.
2. Ceny pri 12 mesačnej fixácii sú nižšie ako mesačné.

Share this post