Volanie cez TEAMS na telefónne čísla

Volanie cez TEAMS na telefónne čísla

Tímová spolupráca si vyžaduje rôzne formy komunikácie, vrátane klasických volaní cez „pevnú linku“, v súčasnosti samozrejme realizovanú ako VoIP cez pobočkovú ústredňu. Integrácia telefónnych liniek a ústrední s prostredím Microsoft TEAMS umožňuje hovory z prostredia Microsoft 365, na pevné aj mobilné linky, takže MS TEAMS sa de facto stáva plnohodnotnou cloudovou telefónnou ústredňou. Samozrejme to funguje aj s Microsoft Skype for Business.  

Volanie z TEAMS kdekoľvek
Volanie z pevných liniek pomocou TEAMS kdekoľvek

Ako spraviť z TEAMS nástroj na telefonovanie

Na integráciu sa používa riešenie nazývané SBC (Session Border Controller) AnyNode od spoločnosti TE-SYSTEMS. Riešenie AnyNode distribuované na Slovensku spoločnosťou SANDING je certifikovaný systém pre Microsoft Phone Direct routing a aktuálne to je jediný možný spôsob na Slovensku ako priamo pripojiť telefónne linky do MS TEAMS.

AnyNode je výhradne softvérovým SBC riešením, ktoré zhodnocuje investície do pobočkových ústrední. Funguje ako bezpečné a spoľahlivé rozhranie pre ľubovoľný počet poskytovateľov SIP (Session Initiation Protocol). Vďaka priamemu smerovaniu sa môžete pripojiť k takmer ľubovoľnej telefónnej linke alebo sa prepojiť so zariadeniami PBX tretích strán.

Microsoft Direct Routing a Session Border Controller

Podpora  Microsoft Phone System Direct Routing v praxi znamená, že môžete napríklad nakonfigurovať pripojenie PSTN (Public Switched Telephone Network) s klientom Microsoft Teams  Riešenie umožňuje bezproblémovú komunikáciu cez nekompatibilné koncové body SIP, pričom môžete nakonfigurovať rôzne scenáre, vrátane Skype for Business a kombinácie SIP brán a pobočkových ústrední. Skype for Business Online vám umožňuje vytvoriť aj scenár „hybrid voice“, čiže  spárovať zákazníkom poskytované SBC, čo si však vyžaduje lokálne nasadenie Skype for Business Server alebo verziu Skype for Business  Cloud Connector medzi SBC a Microsoft Cloud.

Pri komunikácii dokážete jednoducho pracovať s telefónnymi číslami, vytvárať spojenia vrátane zabezpečenej šifrovanej komunikácie, či pridávať a integrovať LDAP adresáre. Alebo zjednodušene povedané, koncoví používatelia získajú plnohodnotný prístup k telefónnym službám priamo z prostredia Microsoft Teams.

Riešenie je možné nasadiť do firemného dátového centra tak na fyzický, ako aj virtuálny server, alebo do cloudu cez Azure Marketplace. Inštalácia a konfigurácia je v obidvoch prípadoch jednoduchá. Na implementáciu je potrebné zodpovedajúce predplatné Microsoft 365, napríklad E5 a licenciu pre AnyNode SBC

Microsoft TEAMS ako plnohodnotná cloudová telefónna ústredňa

Integrácia telefónnych ústrední s prostredím Microsoft TEAMS je ideálna voľba pre firmy, ktoré majú pobočkové ústredne, alebo hlasové služby. Umožňuje zamestnancom prijímať a realizovať telefonické hovory odkiaľkoľvek, čo ešte viac zvyšuje flexibilitu a dynamiku ich práce.

Oficiálnym distribútorom a predajca AnyNode pre Slovensko je naša spoločnosť SANDING. Okrem predaja licencií poskytujeme aj konzultácie, technickú podporu a inštaláciu pre nastavenie SBC a integráciu s Direct calling Microsoft Teams.

Ak chcete svoje firemné telefónne linky presunúť do cloudu alebo spojiť s prostredím Microsoft TEAMS kontaktujte nás.

Share this post