Vážna zraniteľnosť vo Windows 7 aj XP – CVE-2019-0708 – A Critical “Wormable” Remote Code Execution Vulnerability in Windows RDP

Vážna zraniteľnosť vo Windows 7 aj XP – CVE-2019-0708 – A Critical “Wormable” Remote Code Execution Vulnerability in Windows RDP

MICROSOFT aktuálne vydal upozornenie CVE-2019-0708 na zraniteľný komponent Windows 7. Ak nebudete mať inštalovaný update, útočníci z Internetu môžu získať kontrolu nad vaším počítačom bez vášho vedomia.

CVE-2019-0708 Vulnerability – Windows 7

Zraniteľnosť s označením BlueKeep sa nachádza v komponente Remote Desktop Services zabezpečujúcom vzdialený prístup k desktopu cez protokol RDP a môže byť zneužitá na diaľku cez sieť, štandardne nevyžaduje žiadnu autentifikáciu užívateľa ani súčinnosť užívateľa a umožňuje spustenie útočníkom zvoleného kódu a získanie kontroly nad napadnutým systémom. 

Slovenský text si môžete prečítať napríklad tu.

Našim klientom s monitoringom a bezpečnosťou už update inštalujeme a kontrolujeme na všetkých počítačoch.

Ak máte záujem o automatické zabezpečenie a kontrolu aj vy – KONTAKUJTE nás 

Share this post