TEAMS videohovor – počet obrazoviek sa rozrástol!

TEAMS videohovor – počet obrazoviek sa rozrástol!

Teams – video hovory, pri ktorých sa môže súčasne vidieť až 49 ľudí

Globálna pandémia prakticky zo dňa na deň zmenila naše pracovné návyky, ľudia začali pracovať
z domu a manažéri firiem operatívne hľadali spôsob na efektívnu komunikáciu pracovných tímov. Aby
bola komunikácia čo najinteraktívnejšia a najbezprostrednejšia, hľadali sa riešenia pre
videokonferencie. Rovnaký problém ako manažéri vo firmách riešili aj učitelia a profesori na
interaktívnu komunikáciu so žiakmi a študentami. Pre mnohých bolo prvou voľbou riešenie Microsoft
Teams, ktoré mnohí aj predtým používali na videočety malých tímov, prípadne individuálne
videohovory.

Problémom však bol limitovaný počet ľudí, ktorí sa mohli naraz vidieť na obrazovke.
Preto veľa firiem začalo využívať čínsku aplikáciu Zoom, avšak postupne sa zistili problémy so
zabezpečením hovorov a aj v samotnej aplikácii bolo zistených množstvo potenciálnych zraniteľností.
Preto nielen štátne agentúry, ale aj veľa firiem svojím zamestnancom zakázalo túto aplikáciu
používať. Pred používaním Zoomu varoval aj slovenský Národný bezpečnostný úrad.

Aktualizácia pre MS TEAMS

Medzitým však cloudové riešenie Microsoft Teams prešlo veľkou inováciou. V rámci nej bol
implementovaný režim zobrazovania nazvaný Veľká galéria. Tento režim, ak ho aktivujete, umožňuje
zobraziť súčasne na jednej obrazovke až 49 účastníkov skupinového videohovoru. V predvolenom
nastavení galérie videohovorov sa naraz zobrazuje 9 účastníkov videokonferencie, pretože čím väčší
počet okien s video prenosmi jednotlivých účastníkov sa zobrazuje, tím sú tieto okná menšie a vidíte
menej detailov. V matici 3 x 3 okná už vidíte zreteľne aj mimiku tvárí, takže do hry vstupuje nielen
verbálna, ale aj neverbálna zložka komunikácie. Ak je pri tomto implicitnom nastavení zapojených do
skupinového videohovoru viac než 9 ľudí, pri zobrazovaní sa uprednostnia tí, ktorí majú zapnuté
video a tí ktorí najviac hovoria.

Nové typy videohovorov

Veľká galéria

Veľká galéria naproti tomu umožňuje zobraziť videá až 49 ľudí naraz. Táto funkcia je k dispozícii
vtedy, ak má kameru zapnutú aspoň desať ľudí. Samozrejme ak chcete poskytnúť najlepšiu kvalitu
zvuku a videa, môžete znížiť počet videí, ktoré môžete zobraziť naraz. Táto možnosť sa hodí napríklad
vtedy, ak máte pomalé pripojenie k internetu, alebo ako už bolo spomenuté ak uprednostníte väčšie
okná a viac detailov.

Veľká galéria – 49 členov

Režim spoločne

Veľmi zaujímavé zobrazenie poskytuje režim Spoločne. V tomto režime sú ľudia zapojení do
videohovoru zobrazujú tak, ako keby sa nachádzali v spoločnom priestore. V aktuálnej verzii sa
zobrazujú, ako keby spolu sedeli v hľadisku vo veľkej sále. Režim Spoločne je k dispozícii, vtedy ak je
do videohovoru zapojených aspoň päť ľudí. Ak sa postupom času pripájajú ďalší účastníci, do
zobrazenia hľadiska virtuálnej sály sa pridávajú ďalšie miesta. Ďalšie režimy sa pripravujú a budú
k dispozícii pri niektorej z najbližších aktualizácií

Režim spoločne – Ľudia sú usporiadaný akoby boli v jednej miestnosti

Share this post