TEAMS pre školy zriaďujeme a podporujeme aj v druhej vlne pandémie COVID

TEAMS pre školy zriaďujeme a podporujeme aj v druhej vlne pandémie COVID

Druhá vlna pandémie udrela do našich životov s ešte väčšou silou. Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným a preto sa spoločnosť SANDING rozhodla už počas leta pripraviť a pokračovať v pomoci školám pri zvládaní dištančného vyučovania aj na začiatku tohto školského roku.

S cloudom dosiahnete viac.

Spojili sme tisíce žiakov s učiteľmi

Od začiatku školského roka 2020/2021 sme zapojili ďalších 3200 žiakov a 330 učiteľov. Spolu s prvou vlnou v marci je to viac ako 7800 detí a 910 učiteľov zapojených do dištančného vyučovania pomocou platformy Microsoft TEAMS pre školy. A ich počet neustále rastie.

Ďalšie dôležité služby pre školy

Okrem služby zapojenia do Microsoft 365, školám dodávame aj ďalšie potrebné služby. Obľúbené sú školenia pre učiteľov, ale aj pre lokálnych IT administrátorov. Pre mnohé školy poskytujeme služby mesačnej podpory, kde sa na nás môžu obracať s ďalšími otázkami ohľadom používania a nastavenia tejto rozsiahlej platformy. Všetko v excelentnej kvalite a rýchlosti, ktorú oceňujú mnohí riaditelia a zástupcovia, ktorí s nami komunikujú. My sa na oplátku tešíme výbornej komunikácii a pochvalám za pomoc a profesionalitu. Pre našu spoločnosť je spolupráca so školským sektorom príjemným osviežením a zadosťučinením.

Licencie TEAMS pre školy zadarmo a naša podpora

Sme veľmi radi, že spoločnosť Microsoft stále poskytuje obrovskú pomoc školám svojimi cloudovými službami. Pomáhame túto platformu zavádzať pretože veríme, že okrem vyriešenia dištančného vyučovania je to aj výborná príležitosť ako mládeži priblížiť technológie, ktoré určite zužitkujú v svojej budúcej praxi. Vedieť ovládať základy práce s cloudovým prostredím, úložiskom dát, tabuľkovým nástrojom, či textovým editorom sú digitálne zručnosti, ktoré potrebuje naša krajina posilniť, ak chceme byť konkurencieschopní. Čo je plne v podpore s poslaním našej spoločnosti „Zavádzať najnovšie IT a cloudové služby, kyberbezpečnosť a automatizáciu administratívnych procesov pre modernejšie Slovensko.“

Kvalita, rýchlosť a zrozumiteľnosť

Nie je jednoduché zorientovať sa v dnešnej komplikovanej situácii. Naša spoločnosť však vie udať smer a podporiť potrebné procesy aj v škole vďaka našim viac ako 30 ročným skúsenostiam v globálnom firemnom prostredí. Potrebné služby a školenia dodávame jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Môžete sa spoľahnúť na šikovných a ochotných ľudí v našej spoločnosti.

Začať je jednoduché

Spojte sa s nami a zistite ako vám vieme pomôcť. Zavolajte alebo nám napíšte.

Share this post