SANDING s.r.o. je členom Digitálnej koalície

SANDING s.r.o. je členom Digitálnej koalície

SANDING spol. s r.o. sa dňa 20.6. 2023 stal členom Digitálnej koalície v rámci odbornej konferencie s názvom Vízia pre Digitálnu budúcnosť Slovenska. Stali sme sa tak súčasťou združení, organizácií, firiem a expertov zameraných na rozvoj digitálnych technológií a inovácií na Slovensku, ktorých cieľom je podporovať digitálny rozvoj, zlepšovať digitálnu gramotnosť obyvateľstva, a vytvárať tak priaznivé podmienky pre digitálnu ekonomiku.  

Vízia pre digitálnu budúcnosť

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Jej cieľom je mobilizovať verejné, súkromné, akademické a občianske inštitúcie na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a v neposlednom rade akademickú pôdu. Medzi členov Digitálnej koalície patria ako IT spoločnosti a neziskové organizácie tak aj výskumné ústavy a univerzity. V súčasnosti sa môže chváliť viac ako siedmimi prebiehajúcimi projektami, medzi ktoré patria napríklad Digitálny žiak – Digitálne príspevky pre žiakov umožňujúce prípravu študentov na digitálnu budúcnosť, IT fitness testy overujúce digitálne zručnosti respondentov, Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov podporujúce rizikové skupiny obyvateľstva, Spoločné ukrajinsko-slovenské programy prekonávajúce jazykové bariéry, či prednášky na školách s témou kybernetickej bezpečnosti. 

V rámci panelovej diskusie vystúpili aj osobnosti ako podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, poradca ministra školstva Roman Baranovič a predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. Témou diskusií bolo či sa naša krajina  posúva tým správnym smerom v oblasti digitalizácie, aké opatrenia je potrebné zrealizovať, aby slovenské podniky udržali krok s vyspelými štátmi, akú úlohu v tomto procese zohráva kvalitný vzdelávací systém či rozvoj celoživotného vzdelávania a kontinuálne rozvíjanie digitálnych zručností. 

Ďakujeme Digitálnej koalícii

Sme radi, že nás Digitálna koalícia oslovila a ponúkla nám možnosť zapojiť sa do národnej iniciatívy, nakoľko zlepšovanie digitálneho prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Zavádzame najnovšie cloudové služby, zlepšujeme kybernetickú bezpečnosť a automatizáciu pre modernejšie Slovensko. Ako člen Digitálnej koalície sa zaväzujeme prispieť k digitálnej transformácii spoločnosti, popularizovať danú tému a aktívne v nej pôsobiť. Chceme byť súčasťou digitálnej transformácie spoločnosti na Slovensku a aktivitami a odbornými príspevkami podporovať zvyšovanie digitálnych zručností nielen IT odborníkov, ale i študentov a širšej verejnosti. 

Share this post