Partner na implementáciu Microsoft 365

Partner na implementáciu Microsoft 365

Pri implementácii cloudového riešenia Microsoft 365 je dôležitý skúsený partner

Moderný dynamický štýl práce si vyžaduje nástroje, ktoré umožňujú efektívne pracovať kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.  Microsoft 365 (predtým Office 365) integruje v jednom balíku aplikácie  Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher a Access so zabezpečenými cloudovými službami Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, prípadne v balíku Microsoft 365 Business Premium aj Intune a Azure Information Protection. Každý z používateľov má k dispozícii 1TB úložného priestoru v službe OneDrive.

práca v cloude z mobilného zariadenia
Pracujte efektívne odkiaľkoľvek

Podľa doterajších skúseností využívanie riešenia Microsoft 365 prináša v priemere 40% úspory nákladov na administráciu, aktualizácie softvéru, prideľovanie úložného priestoru, zálohovanie a obnovy serverov. Celková úspora nákladov v porovnaní s lokálne nasadenými ekvivalentnými systémami sa pohybuje v rozsahu 30 – 50%. Výhody plynúce z implementácie a správy cloudového riešenia Microsoft 365 špecialistami partnerskej firmy ocenia predovšetkým firmy ktoré nemajú vlastné IT oddelenie.

Výhody cloudového riešenia

Nemusíte investovať do serverov a ich správy, ani do jednorazového nákupu licencií. Mesačne platíte len za licencie Microsoft 365 pre používateľov, ktorí riešenie využívajú. Taktiež je veľmi dôležité, či už z hľadiska komfortu práce, ale hlavne zabezpečenia – k dispozícii máte vždy aktuálnu verziu aplikácií. Microsoft 365 je cloudové riešenie typu SaaS, čiže softvér ako služba, takže používateľ spravuje len konfiguráciu a  používateľské účty. Zvyšok, čiže hardvér, serverový operačný systém, aj aktualizácie, či bezpečnostné záplaty rieši poskytovateľ služby. 

Skúsený partner pre implementáciu

Hoci samotné nasadenie cloudového riešenia Office 365 nie je zložité, hlavne pre firmy, ktoré podnikajú mimo IT a nemajú IT oddelenie môžu byť  niektoré etapy, predovšetkým migrácia z existujúcich informačných systémov pri zachovaní kontinuity tvrdým orieškom. Aby nasadenie riešenia Office 365  prebehlo hladko a bez problémov, potrebuje firma skúseného partnera. To je zároveň aj vysvetlenie, že hoci službu Office 365 prevádzkuje vo svojich dátových centrách Microsoft a môžete si ju kúpiť aj priamo v jeho aplikačnom obchode, pre väčšinu firiem je výhodnejšie spoľahnúť sa na služby skúseného implementačného partnera.

Špecialisti partnerskej firmy počas úvodnej konzultácie zistia jednak informácie o existujúcej IT infraštruktúre a taktiež potreby a očakávania, kvôli ktorým sa realizuje prechod na cloudové riešenie. Konzultácie v prípravnej fáze za účasti skúsených odborníkov spravidla prinesie návrhy riešenia, ktoré prevyšujú zákazníkove očakávania. Týka sa to hlavne možností cloudových služieb a aplikácií Teams, či Sharepoint na zefektívnenie tímovej spolupráce. Zákazníci si často až počas predprojektovej konzultácie naplno uvedomia potenciál cloudových služieb, kedy nemusia investovať do hardvéru, licencií ani správy serverovej infraštruktúry.

V implementačnej fáze je spravidla potrebné riešiť migráciu mailových účtov z doteraz používaného riešenia, a často aj  synchronizáciu objektov medzi Active Directory na počítačoch pracovníkov a Microsoft 365.

Vo väčšine firiem sa dobre naplánovaná migrácia dá zvládnuť počas jedného pracovného dňa alebo víkendu , takže v pondelok už majú pracovníci svoje dokumenty aj mailové schránky premigrované v cloudovom prostredí Microsoft 365. V prípade firemných počítačov bude súčasťou migrácie aj inštalácia aplikácií. Používatelia, ktorí pracujú z domu, alebo využívajú vlastné zariadenia v rámci BYOD (Bring Your Own Device) si najnovšie verzie aplikácií nainštalujú sami.  Dôležitou fázou implementácie je zaškolenie administrátora a zamestnancov, aby dokázali naplno využiť možnosti cloudového riešenia Microsoft 365. Zaškolenie sa väčšinou realizuje priamo u zákazníka.

Pohodlná a plnohodnotná práca z domu.

Podpora využívania

Implementáciou riešenia životný cyklus využívania riešenia Microsoft 365 vlastne len začína. Zaškolený administrátor, ktorý nie je IT špecialista je schopný vykonávať bežné akcie ako je reset hesla, vytvorenie či vymazanie používateľa. Pravidelnú údržbu riešenia, napríklad na kvartálnej báze, prípadne komplexnejšie úkony je účelné delegovať na implementačného partnera v rámci servisnej zmluvy.

V prípade záujmu o informácie ako u vás nasadiť, premigrovať a prevádzkovať cloudové služby Microsoft 365 nás kontaktujte.

Share this post