Nastavenie Microsoft TEAMS pre efektívnu a bezpečnú výučbu v školách

Nastavenie Microsoft TEAMS pre efektívnu a bezpečnú výučbu v školách

Riešenie Microsoft TEAMS primárne určené na tímovú spoluprácu, ktoré sa v súčasnosti intenzívne využíva pri dištančnom vzdelávaní na našich školách, poskytuje veľa možností na efektívnu komunikáciu. Nie všetky funkcie, určené do podnikového prostredia sú však vhodné a užitočné pri výučbe. Vysvetlíme to na analógii z reálneho života. Stačí porovnať atmosféru v triede počas vyučovania, nehovoriac o prestávkach s atmosférou porady vo firemnej zasadačke. V triedach žiaci vyrušujú, hovoria jeden cez druhého a výnimkou nie je ani, že si žiaci robia naschvál rôzne žartíky, či dokonca šikanovanie. Úmyselne sme spomenuli aj prestávku, pretože počas dištančného vzdelávania žiaci nie sú pod priamym dozorom učiteľa.

dištančné vyučovanie v školách
Dištančné vyučovanie v školách

Vypínanie mikrofónov, nahrávanie a odpájanie spolužiakov z TEAMSu

Toto správanie sa logicky premieta aj do dištančného vzdelávania. Zjednodušene povedané, treba predpokladať, že čo nezbedný žiak môže urobiť, to aj urobí. Napríklad písanie či kreslenie na zdieľanú obrazovku, odpojenie spolužiaka z hodiny a podobne. Aplikácie na tímovú spoluprácu to implicitne umožňujú, pretože len ťažko sa dá predpokladať, že by niektorý zamestnanec počas prezentovania projektu dokreslil do prezentácie prasiatko, alebo by z porady odpojil finančného riaditeľa. Preto po prvotnej inštalácii Teams je potrebné nakonfigurovať riešenie podľa konkrétnych potrieb tak, aby žiaci, či študenti mali len také právomoci, aké pre efektívne dištančné vzdelávanie bez zbytočného vyrušovania, či dokonca incidentov vo virtuálnom priestore potrebujú.

Ako zabrániť žiakom v TEAMSe zasahovať do hodiny?

Teams samozrejme takéto nastavenie pravidiel spolupráce a komunikácie umožňuje, vrátane definovania bezpečnostných politík. Správnym nastavením vytvoríte bezpečnejšie a produktívnejšie prostredie pre vašich študentov používajúcich Teams. Najdôležitejšie je nastaviť pedagógom aj študentom bezpečnú identitu. Samozrejmosťou je nutnosť prihlásenia, aby sa zabránilo prístupu neoprávneným používateľom. Následne je potrebné nastaviť akú úroveň prístupu majú jednotliví používatelia k určitým funkciám, čiže kto môže používať súkromný chat, aké typy obsahu je možné zdieľať a podobne.

Ochrana učiteľov a žiakov v TEAMS pre školy – alebo ako na bezpečnostné politiky v TEAMS

Implicitné nastavenie konzervatívnej politiky zníži riziko, že študent získa neprimeranú úroveň prístupu. Niektorým študentom, ktorí sa prejavia ako iniciátori konštruktívnej komunikácie je potom možné pridať niektoré oprávnenia, napríklad môžu robiť moderátorov. Učiteľ potrebuje mať možnosť vytvoriť pre svoju triedu bezpečné tímy a kanály, naplánovať rozvrh výučby a počas nej riadiť komunikáciu študentov, vrátane kontroly zdieľaného obsahu. Veľmi dôležitá je spolupráca učiteľa so správcom riešenia, aby v prípade potreby bolo možné vytvoriť pracovné skupiny pre rôzne projekty a aktivity. Napríklad konfiguráciu pre porady učiteľov a podobne.

Jednotlivé tímy môžu byť ďalej usporiadané do kanálov, ktoré obsahujú karty pre konverzácie, súbory, poznámky atď. Kanály by sa mali vytvoriť na základe rôznych potrieb tímu, napríklad podľa témy, či predmetu. Záložky umožňujú nahrávať, kontrolovať a upravovať súbory, poznámky a prispôsobený obsah, napríklad dokumenty a multimediálne súbory so študijným materiálom, čo domácimi úlohami, alebo študentskými projektami.

Spojte sa s expertami a získajte kontrolu nad TEAMSom

Nastavenie riešenia TEAMS je komplexná záležitosť a vyžaduje si určité skúsenosti. Väčšina škôl však nemá k dispozícii vyškoleného správcu IT riešení, preto je pre nich výhodné využiť pri konfigurácii služby inštalačného partnera, napríklad spoločnosti Sanding. Získajte kontrolu a bezpečné vyučovanie cez TEAMS v školách.

Objednajte si zavedenie bezpečnostného balíku pre TEAMS za 120Eur bez DPH. Nastavenie do 1 pracovného dňa.

Kontaktujte nás pre viac informácií.

Share this post