Kyberhygiena

Každý z nás má vo svojom počítači uloženú dôvernú komunikáciu, firemné dáta, fotografie detí, či „selfíčok“.  Asi by sme nechceli, aby došlo k ich krádeži, či zneužitiu našej identity cez naše prístupové údaje a dáta. Ak využívame svoj počítač aj na prácu, tak jeho ochrana by mala byť pre nás prioritou dvojnásobne.  

K tomu, aby sme vedeli predchádzať takýmto hrozbám, slúži tzv. „kyberhygiena“. Ide o podobné návyky, ktoré používame pri starostlivosti o pleť alebo vlasy. Ako si vypestovať správnu kyberhygienu radí Andrej Blanárik zo spoločnosti Sanding s.r.o., ktorý sa zaoberá IT službami a poradenstvom v oblasti cloudových služieb.

Základné kroky pre vašu správnu kyberhygienu:

Majme prehľad v prístupových údajoch a heslách. Pri heslách platí, že by sme mali používať silné heslo, a mali by sme si ho pravidelne meniť. Rovnako ho nesmieme s nikým zdieľať, a to ani s členom rodiny. Ak aj príde k vyzradeniu hesla, okamžite ho zmeňme. Nezabudnime používať pre každú službu iné heslo, inak hrozí, že stratou jedného hesla útočník získa prístup ku všetkým naším údajom.

Pravidelne aktualizujme operačný systém a programy, ktoré používame. Týka sa to ako nášho počítača, tak aj smartfónu. Aj keď sa väčšina operačných systémov aktualizuje sama, treba to mať pod dohľadom. Aktualizovať by sme mali aj také bežné programy ako je Office, Adobe Reader, Java a podobné, ktoré sú veľmi obľúbeným terčom. Práve preto, že si ich väčšinou raz nainštalujeme, a potom už na ďalšiu aktualizáciu nemyslíme.

Majme chránené emaily proti vírusom a nebezpečným prílohám. O to sa môže postarať antivírový program, ale aj dobrý poskytovateľ emailu. Čo je podľa mňa výhodnejšie, pretože vaša obrana je v rukách poskytovateľa, ktorý tomu venuje oveľa viac úsilia a prostriedkov.

Zálohujme si dáta na iné – bezpečné miesto. Často si neuvedomuje, že od našej poslednej práce na zálohe už ubehol mesiac, alebo dokonca pol roka či rok. Automatizovaná záloha sa našťastie o všetko postará, a upozorní nás len keď má problém s prenosom dát.

Používajme, ale aj aktualizujme si antivírový program. Na každom našom počítači by mal byť inštalovaný a aktualizovaný program na ochranu pred vírusmi. Treba kontrolovať či „antivír“ funguje, a či má najaktuálnejšiu databázu vírusov a hrozieb. V opačnom prípade nám hrozí, že môžeme byť napadnutý pár dní starým vírusom, ktorý náš program nezachytí. Takže nestačí len „mať“ antivírus. Musí byť v top kondícii a pod pravidelným dohľadom. Pozornosť treba zbystriť aj vtedy, keď program niečo zachytí. Ideálne je poradiť sa s odborníkom ako ďalej postupovať. Rovnako nezabudnime chrániť aj naše siete pomocou tzv. firewallov.

Kyberhygiena nie je žiadna veda

Kyberhygiena teda nie je žiadna veda, ale je lepšie, ak svoj osobný počítač odovzdáte do rúk odborníkovi, ktorý preverí a zabezpečí, či máte všetko potrebné na jeho správnu údržbu. Tieto služby sú už dnes cenovo dostupné, a určite oceníte, že ak máte nejaký nečakaný problém, tak sa máte na koho obrátiť.

Automatizovaná kyberhygiena

Kyberhygiena je súčasť nami poskytovaných manažovaných IT služieb. Používame vysoko automatizované nástroje pre dosahovanie vysokej účinnosti a zároveň veľmi nízkych nákladov. To vám zaručí vysokú ochranu za priaznivú cenu.

Ak vás zaujíma téma kyberhygieny môžete nás kontaktovať.

Share this post