Home office – práca z domu v Európe

Home office – práca z domu v Európe

Eurostat zverejnil niekoľko zaujímavých nových údajov, ktoré ukazujú podiel Európanov, ktorí pravidelne vykonávajú prácu z domu – home office. V roku 2018 pravidelne pracovalo z domu v celej EÚ 5,2% ľudí vo veku od 15 do 64 rokov. Tento podiel zostal za posledných 10 rokov relatívne konštantný na približne piatich percentách. Holandsko má najvyšší 14% podiel pracovníkov, ktorí hovoria, že obvykle pracujú z domu, tesne za nimi nasleduje Fínsko s 13,3 percentami.

Práca z domu na Slovensku a v Európe

Na Slovensku pravidelne pracuje z domu 3,6% pracujúcich vo veku od 15 do 64 rokov.

Podiel pravidelnej práce z domu. Zdroj: Statista

Podiely práce z domácej kancelárie sú v niektorých častiach východnej Európy oveľa nižšie a prakticky nie sú známe v Rumunsku a Bulharsku, kde sú iba 0,3 percenta a 0,4 percenta. Táto infografika ukazuje situáciu na celom kontinente a zahŕňa aj sadzby v krajinách EHP – na Islande, vo Švajčiarsku a v Nórsku.

Eurostat uvádza, že starší ľudia majú tendenciu pracovať z domu častejšie ako mladší ľudia. V roku 2018 pracovalo z domova v krajinách EÚ 1,8 percenta 15-24 ročných v porovnaní s 5 percentami vo veku 25 – 49 rokov a 6,4 percentami vo veku 50 – 64 rokov.

Aké odvetvia najviac využívajú prácu z domu.

podiel home office podľa odvetvia
Práca z domu – home office podľa odvetvia Zdroj: Statista

Prácu z domu viac využívajú ženy ako muži.

V roku 2018 mala práca z domácnosti obyčajne o niečo vyšší podiel žien (5,5%) ako mužov (5,0%). To bol prípad väčšiny členských štátov EÚ, pričom najväčšie rozdiely sa pozorovali vo Francúzsku (8,1% žien v porovnaní s 5,2% mužov), Luxembursku (12,5% žien, 9,8% mužov) a na Malte (7,4% žien, 4,7% mužov).

Naopak, v ôsmich členských štátoch EÚ bola situácia opačná, pričom z domu obyčajne pracuje viac mužov ako žien. V Holandsku (15,5% mužov v porovnaní s 12,3% žien), Dánsku (8,5% mužov, 7,0% žien) a Írsku (7,2% mužov, 5,7% žien) bol tento rozdiel obzvlášť veľký.

home office v európskych krajinách
Práca z domu – home office v európe

Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/europeans-work-home-careers

Share this post