Email od IDS Slovakia – phishing?

Email od IDS Slovakia – phishing?

Tieto dni množstvo spoločností obdržalo email, kde firma IDS Slovakia ponúka registráciu domény .COM Ako dôvod uvádzajú ochranu firmy. Píšu, že majú povinnosť chrániť doménu 10 rokov. Stačí zaplatiť 10×29,50 EUR teda 299,50 EUR.

Zrejme sa jedná o rovnaký typ hrozby ako v roku 2019, ktorá bola zo spoločnosti DNSSlovakia.

Odporúčame preto dôsledne zvážiť dôveryhodnosť podobných ponúk a podľa toho vykonať ďalšie kroky. Tiež odporúčame s využitím verejne dostupných služieb (whois, obchodný register, a pod.) preveriť skutočnosti týkajúce sa odosielateľov podobných správ.

—-

Znenie emailu:

Vážený pán/Vážená pani,

bola nám doručená žiadosť o registráciu webovej stránky www.XXXX.com. Náš systém ukazuje, že ste vlastníkom stránky www.XXXX.sk. To môže mať pre vás ďalekosiahle dôsledky v budúcnosti. Preto sme povinní vás kontaktovať, aby sme vám poskytli právo na prvú registráciu.  Znamená to, že žiadosť tretej strany zamietneme a webová stránka:

     www.XXXX.com

Po dohode prepojíme túto webovú stránku s:

     www.XXXX.sk

To znamená, že budete mať prednostné právo na názov domény, aby ste predišli možným problémom v budúcnosti.

Zvyčajne sme povinní zaregistrovať názov domény a chrániť ho po dobu 10 rokov. Ročná cena za doménu s koncovkou .COM je 29,95 € ročne. Znamená to jednorazovú platbu vo výške 299,50 €. Po dokončení prepojenia sa celá internetová návštevnosť, ku ktorej dochádza na doméne s koncovkou .COM, bude automaticky prepojené s vašou súčasnou doménou a webovou stránkou. Tento proces trvá maximálne 24 hodín. Tento názov domény potom bude mať celosvetový dosah. Tretia strana bude odmietnutá a už nebude môcť používať vaše meno domény.

Dôležité informácie:

–       Dostanete jednorazovú faktúru vo výške 299,50 €, bez DPH, za obdobie 10 rokov.

–       Táto zmluva môže byť zrušená vždy po prvom roku. Zaplatená suma na zostávajúci počet rokov bude vrátená na váš účet.

Ak súhlasíte s našou ponukou, pošlite nám email do 48 hodín od doručenia tohto e-mailu s uvedením vášho mena, adresy a čísla DPH v odpovedi na túto e-mailovú adresu.

Tretia strana bude potom odmietnutá a následne dokončíme prepojenie. Dostanete potvrdenie a všetky informácie, ktoré potrebujete, e-mailom v ten istý deň.

Share this post