Digital workplace – digitálne pracovisko

Digital workplace – digitálne pracovisko

Digital workplace alebo digitálne pracovisko

Digital workplace alebo digitálne pracovisko je koncept, pri ktorom podniky používajú digitálnu transformáciu (DX) na zosúladenie technológie, zamestnancov a obchodných procesov s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a splniť organizačné ciele.

Digital workplace alebo digitálne pracovisko umožňuje nové, efektívnejšie spôsoby práce, zvyšuje angažovanosť a obratnosť zamestnancov, využíva technológie zamerané na spotrebiteľa.

Digitálne pracovisko má byť virtuálnym ekvivalentom fyzického pracoviska, ktoré si vyžaduje dôkladné plánovanie a riadenie vzhľadom na jeho základnú úlohu v produktivite, angažovanosti a zdraví pri práci.

Digital workforce transformation alebo Digitálna transformácia pracovnej sily. Technologická inovácia, digitalizácia a automatizácia núti podniky transformovať ich fungovanie. Podniky pri nej zavádzajú kultúru inovácií, aby pracovníkov previedli cez transformáciou so zreteľom na zapojenie svojich zamestnancov, ich profesijnú mobilitu a zvyšovanie ich kvalifikácie.

Základné služby digitálneho pracoviska.

Základné služby digitálneho pracoviska

Digitálne pracovisko poskytuje organizáciám päť služieb alebo schopností (uvedené na obrázku):

  • Komunikácia a zapojenie zamestnancov
  • Spolupráca
  • Hľadanie a zdieľanie informácií a poznatkov
  • Obchodné aplikácie (nástroje špecifické pre jednotlivé procesy a samoobsluha zamestnancov)
  • Agilná práca – schopnosť byť produktívny kedykoľvek a kdekoľvek

Na to, aby dobre fungovali, je potrebné, aby ich podporilo päť riadiacich činností:

  • Strategické plánovanie
  • Správa a riadenie prevádzky
  • Proaktívna podpora pri adopcii
  • Vysoko kvalitný užívateľský zážitok
  • Robustná, bezpečná a flexibilná technológia

Veľmi dobrý návod ako urobiť urobiť Digitálny workplace sa dozviete na stránke poprednej konzultačnej spoločnosti Gartner. Recept na Digital Workplace od Gartner.

SANDING s.r.o. vám ponúka pre vaše digitálne pracovisko nástroje Microsoft Office 365 a konzultácie prispôsobené pre spoločnosti v našich podmienkach. Zamerané na váš úspech v digitálnej transformácii.

Office 365 digital workplace digitálne pracovisko

Whitepaper z Deloitte uvádza aj nasledovné definície:

Digitálne pracovisko zahŕňa všetky technológie, ktoré ľudia používajú na prácu na dnešnom pracovisku …“Od aplikácií pre ľudské zdroje a základných obchodných aplikácií až po e-mail, nástroje okamžitých správ a podnikové sociálne siete a nástroje virtuálnych stretnutí. “

E-mail, intranet a webové konferencie sú typické súčasti, ale to, čo robí z digitálneho pracoviska viac ako podstatné meno pre tieto časti, je dôraz na premýšľanie o tom, ako sa stretnú tieto súčasti z pohľadu zamestnanca.

Digitálnym pracoviskom sa pochválila aj výrobná firma Velux. Digitálne pracovisko už aj vo výrobe.


SANDING s.r.o. podporuje digitálnu transformáciu Slovenských podnikov pre udržanie ich konkurencia schopnosti.


Share this post