Cloudové úložisko pre firmy. Už neváhajte.

Cloudové úložisko pre firmy. Už neváhajte.

Cloudové úložisko je model ukladania počítačových údajov, v ktorom sú digitálne údaje uložené v logických blokoch v prostredí internetu. Teda nie na vlastných zariadeniach a nie vo vlastných priestoroch. Úložisko sa u poskytovateľa rozprestiera na viacerých serveroch (niekedy aj vo viacerých mestách, či kontinentoch) a prostredie zvyčajne vlastní a spravuje hostiteľská spoločnosť, napríklad Microsoft. Poskytovatelia cloudových úložísk zodpovedajú za udržiavanie dostupných a prístupných údajov a za ochranu a fungovanie fyzického prostredia. Ľudia a organizácie si nakupujú alebo prenajímajú úložnú kapacitu od poskytovateľov na ukladanie, organizovanie alebo aplikačné údaje.

Cloudové úložisko
Cloudové úložisko

Cloudové úložisko je vlastne vzdialený server, na ktorom môžete mať uchované vaše dáta. Wiki.

To znamená, že svoje osobné alebo pracovné súbory, fotky, videá alebo zvukové záznamy spravuje poskytovateľ cloudového úložiska na svojom vlastnom serveri, kde vy máte vytvorený používateľský účet. Tam máte k dispozícii svoj vlastný kúsok úložiska. K týmto dátam a súborom môžete pristupovať z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je pripojené na internet.

K svojim súborom môžete pristupovať z rôznych zariadení pripojených na Internet. Tieto zariadenia môžu byť rôzneho typu – počítač, telefón, tablet a môžu mať aj rôzne operačné systémy – Windows, Mac OS, Android, iPhone a podobne.

Bezpečnosť cloudového úložiska.

Ochrana prístupu k dátam v cloudovom úložisku je na oveľa vyššej úrovni než si môže dovoliť väčšina firiem a jednotlivcov vo svojej organizácii. Umožňujú to sústredené investície poskytovateľov do najnovších a nejlepších prvkoch ochrany, ktoré sú aktuálne prístupné. Toto pochopila už väčšina firiem a svoje dátové centrá presúvajú do cloudu, kde získavajú viac za oveľa menej peňazí. Prístup užívateľským menom a heslom, možnosť dvojfaktorovej autentifikácie, šifrovanie prenosu a ukladania a mnoho viac. Mať uložené dáta vo vlastných priestoroch a vlastnej réžii údržby je už dlho menej bezpečné a často aj nákladnejšie.

Cloudové úložiská menia filozofiu ukladania a spracovania údajov.

Cloudové úložiská vo firemnom prostredí menia filozofiu ukladania a prístupu k údajom. Dáta prístupné len na počítači alebo serveri sú teraz uložené v cloude a synchronizované na zariadenie. Vďaka tomu máte dáta prístupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek. A to pri zachovaní vysokej ochrany a prístupu k dátam.

Jeden z dobrých dôvodov na prechod do cloudu sú aj rastúce požiadavky na fyzickú ochranu dát (napríklad GDPR), kde je od firiem vyžadované budovanie a udržiavanie rôznych ochranných systémov dát. V cloudovom úložisku máte automaticky mnohé systémy k dispozícií bez investovania do infraštruktúry a jej nepretržitej údržby vo forme administrátorov a správcov siete.

Cloudové úložisko výrazne pomôže s prechodom z papierovej komunikácie na digitálnu formu.

Cloudové úložisko môže výrazne prispieť k prechodu z papierovej dokumentácie a komunikácii na digitálnu. Dokumenty v cloudovom úložisku sú stále a kdekoľvek prístupné. Nástroje na prácu s cloudovým úložiskom sú navrhnuté tak, že výrazne zjednodušujú vytváranie elektronických dokumentov, ale aj fotenie a scanovanie tých klasických papierových, napríklad faktúr a objednávok. Vďaka tomu sa dokumenty ľahšie sprístupňujú, spracúvajú, archivujú a chránia.

Potrebujete pri použití cloudového úložiska administrátora alebo správcu siete ?

Administrátor alebo správca siete nie je potrebný vo svojej pôvodnej funkcii, ktorá bola budovanie a udržiavanie fyzickej infraštruktúry serverov a bezpečného ukladania údajov. O to sa teraz stará poskytovateľ cloudového úložiska.

Ak ste jednotlivec alebo malá firma a ste dostatočne šikovný v používaní počítačov, cloudové úložisko si obslúžite sami. Administrátora potrebujete len v prípade komplikovanejších nastavení alebo strategickom nastavení pre organizáciu. Ak ste stredná alebo väčšia firma, administrátora alebo správcu cloudu potrebujete už na iné účely ako tomu bolo doteraz. Nepotrebujete, aby sa vám staral o server a jeho funkčnosť, ale aby vám pomáhal pracovať s údajmi tak ako potrebujete.

Aká je dostupnosť cloudového úložiska?

Dostupnosť cloudových úložísk býva viac ako 99.9%. To znamená, že vaše údaje sú nepretržite dostupné. Dosiahnuť dostupnosť >99,9% vo vašej firme vyžaduje veľké úsilie administrátorov alebo veľa šťastia, ktoré vás môže kedykoľvek opustiť. Stačí pokazený disk, server alebo porucha zrkadlenia diskov. Cloudové úložisko je zvyčajne rozložené na viacerých serveroch, ktoré sa okamžite zastúpia a navyše v rôznych geolokáciach, takže sú chránené aj pred výpadkami elektriny alebo aj internetového pripojenia. Ak už k nejakému problému u poskytovateľa príde, ako užívateľ ho väčšinou ani nezaznamenáte.

Cloudové úložisko – potrebujem stále prístup na internet?

Dobré cloudové úložisko (ako napríklad nami ponúkaný Microsoft OneDrive) vám ponúka pracovať so súbormi pri pripojení na Internet, ale aj bez internetu. Na prácu bez internetu si jednoducho vyberiete súbory alebo adresáre, ktoré chcete mať zo sebou v zariadení. Súbory, ktoré upravíte pri práci bez pripojenia na internet sa hneď po pripojení opäť sami nahrajú do cloudového úložiska. V prípade, že na rovnakom súbore v tom čase pracoval aj niekto iný, cloudové úložisko pomôže takýto súbor spojiť alebo zachová obe verzie.

Potrebujem veľkú kapacitu internetového pripojenia, ak chcem používať cloudové úložisko?

Nie, nepotrebujete. Po prvotnom uložení dát do cloudového úložiska už prichádza k prenosom len zmenených fragmentov, ktoré sú vysoko optimalizované. Prenos údajov často prebieha na pozadí vašej práce, takže vy len súbor uložíte alebo otvoríte tak, ako ste zvyknutý a cloudové nástroje súbor postupne prenesú. Prispôsobia sa vašej internetovej prípojke.

Zálohovanie dát uložených v cloudovom úložisku.

Cloudové úložisko zvyčajne poskytuje zálohovanie údajov obvykle niekoľko dní dozadu. Napríklad Microsoft OneDrive poskytuje zálohu 30 dní dozadu. To znamená, že v prípade vymazania alebo prepísania súboru sa viete vrátiť k predošlej verzii vášho súboru. A to veľmi jednoducho z užívateľského prostredia. Opäť sa mení starý princíp, keď ste o obnovu súborov na serveri museli obvykle žiadať administrátora alebo správcu siete. V horšom prípade, ak bol súbor len na vašom počítači alebo notebooku, ste o súbory prišli úplne.

Pri správnom použití cloudového úložiska sú všetky podstatné dáta ukladané na váš počítač ako aj do cloudového úložiska. Tým sa stávajú prístupné zo všetkých zariadení, akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase. V prípade poruchy alebo odcudzení vášho počítača alebo smartfónu si svoje uložené údaje opäť bez problémov načítate z cloudového úložiska.

Cloudové úložisko naštartuje potenciál vašej firemnej digitálnej transformácie.

Áno, je to tak. Začať používať cloudové úložisko je jedným z nevyhnutných a prvých krokov ako naštartovať digitálnu transformáciu vašej firmy. Údaje dostupné z akéhokoľvek zariadenia a kedykoľvek odomknú potenciál vašej firmy pre digitalizáciu a automatizáciu ďalších procesov vo vašej firme a zavedenie digitálneho pracoviska.

Ak chcete zistiť ako využiť potenciál cloudového úložiska alebo zaviesť cloudové úložisko pre vás alebo vašu firmu, kontaktujte nás.

Share this post